Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2014

lost-amelie
20:28
lost-amelie
20:26
3233 e436
lost-amelie
20:25
20:24
3211 21d8
lost-amelie
20:22
8986 a2b3
Reposted fromweightless weightless viabadhairday badhairday
lost-amelie
20:21
7682 bd76 500
Reposted fromblank-page blank-page viabadhairday badhairday
lost-amelie
20:21
4089 736b
Reposted fromfoods foods viabadhairday badhairday
lost-amelie
20:19
8493 0a2d
ten świat jest głodny miłości.....
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:19
6673 008a
coś pękło, kiedy przyszła codzienność, i wiesz co, zaczęli żyć na odpierdol. kłótnie, bezsenność, i poszło się jebać im całe ich piękno.....
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:18

whatever....i tak każdy myśli tylko o sobie

może tylko nam odchodzenie wydaje się straszne?a może bardziej cierpią ci ,co zostają?
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:17
8458 2b5a
czuję, że czujesz, że czuję się dobrze, pomimo tego, że czuję ten ból....
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:17
1480 99d6
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:17
9314 8d98
i nawet nie masz pojęcia jak bardzo chciałabym Cię dziś zobaczyć...
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:17
9390 31e4
już nigdy nie zobaczysz jak płacze ,udając ,że nie wiesz ,że jesteś tego powodem...
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:15
2464 d360 500
i wszystko jasne...
Reposted fromnoproblem noproblem
lost-amelie
20:14
lost-amelie
20:14

wieje wiatr

pachnie wiosną
     

lost-amelie
20:12
20:12
5530 1064 500
Reposted fromerial erial viadrunkwhipster drunkwhipster
lost-amelie
20:12
WSZYSCY CIERPIMY NA NADINTERPRETACJĘ?
— insecure.
Reposted frominsecure insecure viadrunkwhipster drunkwhipster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl